ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Απάντηση στον Πειραιώς Σεραφείμ για τα περί ΠεντηκοστιανώνΑγαπητέ κύριε Σεραφείμ,

Διάβασα στο romfea.gr το γεμάτο έπαρση και μισαλλοδοξία άρθρο σας με τίτλο «Η φοβερά αίρεσις των Πεντηκοστιανών», και ένοιωσα χρέος να σας απαντήσω, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω εξ ιδίας πείρας τη "φοβερά" αυτή αίρεση.

Κατ' αρχήν θέλω να τονίσω ότι, σε μια εποχή που η Ελλάδα βιώνει την πιο βαθιά οικονομική, ηθική και κοινωνική κρίση, το μήνυμα των Ιεραρχών πρέπει να εστιάζεται στην ενότητα του λαού και όχι στη μισαλλοδοξία. Υπάρχουν οι πολιτικοί και τα κόμματα για να διαιρούν και να φανατίζουν το λαό εναντίον αλλήλων, εν ονόματι τάχα της δημοκρατίας. Η Εκκλησία έχει άλλη αποστολή: την αγάπη, την ανοχή των αντιφρονούντων και την ενότητα.

 Το "αμάρτημα" των Πεντηκοστιανών είναι ότι πιστεύουν πως όοολη η Γραφή είναι θεόπνευστη, κόμματα και τελείες συμπεριλαμβανόμενα, και τη μελετούν με ζήλο. Μπορείτε να τους κατηγορήσετε γι' αυτό; Για να έχετε τέτοιο δικαίωμα πρέπει πρώτα ως επίσημη Εκκλησία να βγείτε και να ενημερώσετε του Χριστιανούς πάσης ομολογίας και "αίρεσης" ότι η Γραφή είναι έργο ανθρώπων και συμπεριλαμβάνει λάθη και σκόπιμες παραποιήσεις, κι ότι η Καινή Διαθήκη συναρμολογήθηκε καμιά τρακοσαριά χρόνια μετά Χριστόν, κι αφού είχαν διαμορφωθεί τα δόγματα, έτσι ώστε να προσομοιάζουν τις προηγούμενες παγανιστικές θρησκείες.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό; Ασφαλώς όχι.   Μπορείτε να μεταρρυθμίσετε το Ορθόδοξο λειτουργικό ώστε, π.χ.,  να εξαλειφθούν από τη νεκρώσιμη ακολουθία τα "εν κόλποις Αβραάμ αναπαύσαι", και άλλα παρόμοια;  Όχι!

 Εσείς λέτε ότι οι πηγές της Ορθοδοξίας είναι δύο: Η Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Ωστόσο,  αυτή η υποτιθέμενη "ιερά" παράδοση σε πολλά αντιστρατεύεται τις εντολές της Αγίας Γραφής.

Οι Πεντηκοστιανοί διαβάζουν στην προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου ότι
«Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης,  διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν.»  (Β' Προς Τιμόθεον, 3: 16-17)

Διαβάζουν επίσης και τα λόγια του Χριστού που είπε: «Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.  Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.» (Κατά Ιωάννη 4: 23-24) 

Μ' αυτά καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός απαγορεύει την προσκύνηση εικόνων και λειψάνων. Επιπλέον, διαβάζουν και τις (υποτιθέμενες) απειλές του στην Αποκάλυψη και τρομοκρατούνται  να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν οτιδήποτε από τη Γραφή.

 «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός.  (...)  Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· Εάν τις επιθέση εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω τούτω·  και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω.  Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού.  Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών· αμήν.» (Αποκάλυψη Ιωάννου, 22: 16-21) 

Στη συνέχεια παραθέτω ολόκληρο το άρθρο σας, με ενδιάμεσες παρατηρήσεις της πυγολαμπίδας με πηγή  την Αγία Γραφή:

Πειραιώς Σεραφείμ: Η φοβερά αίρεσις των παντηκοστιανών

 Σεραφείμ: «Μεταξύ των συγχρόνων αιρέσεων, που δραστηριοποιούνται έντονα στην Ελλάδα και στην πόλη μας, είναι η αίρεση των Πεντηκοστιανών. Επειδή και αυτοί, όπως όλοι οι αιρετικοί, κατά τον άγιο Χρυσόστομο, "συσκοτίζουν την αλήθεια", και "πάντοτε σε αυτήν προσκολλούν ύπουλα την πλάνη, βάφοντας εξωτερικά τα πολλά κίβδηλα ομοιώματα της αληθείας, ώστε με ευχέρεια να παίρνουν με το μέρος τους όσους εύκολα εξαπατώνται", θεωρούμε επιβεβλημένη την οφειλή να ενημερώσουμε τα πιστά τέκνα της Ιεράς μας Μητροπόλεως για τις βασικές πλάνες των Πεντηκοστιανών, ώστε αυτά μεν να τα προφυλάξουμε, τα δε θύματα της αιρέσεως να τα προβληματίσουμε. »

 «Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης, λέγων· Διδάσκαλε, είδομέν τινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, όστις δεν ακολουθεί ημάς,  και ημποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς.  Ο δε Ιησούς είπε· Μη εμποδίζετε αυτόν· διότι δεν είναι ουδείς όστις θέλει κάμει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθή ευθύς να με κακολογήση.  Επειδή όστις δεν είναι καθ' ημών, είναι υπέρ ημών.»  (Κατά Μάρκον 9: 38-40)

 Σεραφείμ: «Η ιστορική τους αφετηρία αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ και γρήγορα διαδόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για μια από τις πλέον πολυάριθμες αιρετικές κινήσεις του 20ου αιώνα, η οποία έχει βασικό γνώρισμά της, εκτός από την πολυδιάσπαση, και έντονα ενθουσιαστικά και εκστατικά στοιχεία, τα οποία εμπεριέχονται στη διδασκαλία της και τη λατρεία της. 

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό τους ότι στο χώρο τους έχουν την επανεμφάνιση χαρισμάτων που έπαυσαν να υπάρχουν στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, έγιναν αφορμή, η Πεντηκοστιανή κίνηση να δεχθεί αυστηρότατη κριτική και να χαρακτηριστεί ως αιρετική και από κινήσεις του προτεσταντικού χώρου από τον οποίο προήλθε.

1. Οι Πεντηκοστιανοί ισχυρίζονται ότι κατέχουν την "μόνη ολοκληρωμένη αλήθεια" και αποτελούν την αληθινή εκκλησία.» 

Το ίδιο πιστεύει και η Ορθοδοξία αλλά και κάθε θρησκεία ή αίρεση. Το αντίθετο θα σήμαινε αυτοαναίρεσή της.

 Σεραφείμ: «Επιμένουν ότι αυτοί πιστεύουν, ζουν και λατρεύουν τον Θεό, όπως οι απόστολοι του Χριστού μαζί με τους πρώτους χριστιανούς μετά το γεγονός της Πεντηκοστής. Γι αυτό και ονομάζουν την "εκκλησία" τους "Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής", η κάποιοι διαφοροποιημένοι από αυτούς, "Ελευθέρα Εκκλησία της Πεντηκοστής", "Αποστολική Εκκλησία του Θεού", η κάποιοι άλλοι, "Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής". 

Όπως είναι γνωστό από το Σύμβολο της Πίστεως, το οποίο και εκείνοι ομολογούν ότι δέχονται , η αληθινή Εκκλησία ως "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική. Όμως η θεωρούμενη "εκκλησία των Πεντηκοστιανών" δεν είναι μία, αφού στον ένα αιώνα ιστορίας της έχει διαιρεθή σε κάποιες δεκάδες διαφοροποιημένων «εκκλησιών». Η κάθε μία από αυτές θεωρεί τις περισσότερες από τις άλλες η όλες ατελείς. 

Δεν είναι αγία, διότι δεν έχει τους καρπούς της αγιότητος, που είναι οι άγιοι της Εκκλησίας, όπως αυτοί είναι γνωστοί στους αιώνες της πορείας της. Δεν είναι καθολική, διότι δεν κατέχει την αποκάλυψη του Θεού στο πλήρωμά της, καθόσον αγνοεί βασικά σωτηριολογικά στοιχεία, όπως είναι η άκτιστη θεία χάρη και η θέωση του ανθρώπου.»

«Και δια τι βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω ιδίω σου οφθαλμώ δεν παρατηρείς;  Ή πώς δύνασαι να λέγης προς τον αδελφόν σου· Αδελφέ, άφες να εκβάλω το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ σου, ενώ συ δεν βλέπεις την δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου; Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου.» (Κατά Λουκά 6: 41- 42)

 Σεραφείμ: «Δεν είναι, τέλος, αποστολική, διότι είναι τελείως άσχετη με την αποστολική διαδοχή, που ισχύει από την εποχή των αποστόλων μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.»

Ώστε εσείς είστε οι διάδοχοι των Αποστόλων! Γιατί όμως τα έργα σας δεν θυμίζουν τίποτα το αποστολικό;  Γιατί ανεβήκατε σε αρχιερατικούς θρόνους κάτι που οι απόστολοι δεν έκαναν;  Και γιατί, π.χ., παραπέμπετε τους ασθενείς για θεραπεία στις εικόνες και στα λείψανα, ενώ οι απόστολοι θεράπευαν με επίθεση των χειρών τους;
Μου θυμίζετε τα λόγια του Ιωάννου του Προδρόμου που είπε στους Φαρισαίους: «Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας,  και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ.» (Κατά Ματθαίον 3: 8-9)

 Σεραφείμ: «2. Οι Πεντηκοστιανοί προβάλλουν ως θεμέλιο ολοκλήρου του "εκκλησιαστικού" τους οικοδομήματος και της πίστεώς τους μόνη την Αγία Γραφή και απορρίπτουν εκ προοιμίου την ζώσα εμπειρική προφορική ιερά παράδοση του Σώματος της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουν περίτρανα ότι αποτελούν μεταλλαγμένη Οργάνωση της γνωστής πολυδιασπασμένης αιρέσεως των Προτεσταντών, αφού εκείνοι πρώτοι κατήργησαν την Ιερά Παράδοση. Αυτό αποδεικνύει και η ιστορία της εμφανίσεώς τους στο προσκήνιο μόλις στην ανατολή του 20ου μ. Χ. αιώνος, όταν οι θεμελιωτές τους αποχωρίστηκαν από τα προτεσταντικά αναγεννητικά Κινήματα Αγιότητος.

3. Οι Πεντηκοστιανοί αλλοιώνουν ριζικά την ουσία των Μυστηρίων της Εκκλησίας. Δηλώνουν ότι πιστεύουν σε επτά πράξεις σε σχετική αντιστοιχία με τα γνωστά Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε δύο από αυτές, στο Βάπτισμα και στην ιερωσύνη.

Το Βάπτισμα, αφού το απογυμνώνουν από την έννοια του μυστηρίου, το διαχωρίζουν σε δύο πράξεις, στο βάπτισμα με νερό και στο βάπτισμα με άγιο Πνεύμα. Το πρώτο αποτελεί γι' αυτούς μία απλή «τελετή αφιερώσεως», ενώ με το δεύτερο πιστεύουν ότι ο βαπτιζόμενος λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα.

Για να τεκμηριώσουν το αυθαίρετο αυτό δόγμα τους παραποιούν ερμηνευτικά και το σαφέστατο χωρίο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο συνδέει το βάπτισμα στο νερό με την λήψη του αγίου Πνεύματος, «εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν των ουρανών».

Επί πλέον αδιαφορούν τελείως για το γεγονός ότι όλες οι βαπτίσεις που αναφέρονται στις Πράξεις των Αποστόλων έγιναν μία και μόνη φορά και οι βαπτισθέντες έλαβαν την καθαρτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ιερωσύνη για τους Πεντηκοστιανούς υπάρχει μόνον η γενική (ο κάθε χριστιανός είναι και ένας ιερέας) και όχι η ειδική. Γι' αυτούς υπάρχουν διακονίες, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτή του ποιμένος.

Όμως, στην Κ. Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός έδωκε ειδική ιερατική εξουσία μόνον στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους. "Λάβετε Πνεύμα άγιον· αν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς· αν τινών κρατήτε κεκράτηνται" . Τους λόγους αυτούς τους είπε κατά την διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, στον οποίο συμμετείχαν μόνον οι Δώδεκα Απόστολοι.»

Αλίμονο εάν η συγχώρηση του κάθε ανθρώπου εξαρτιόταν από τον παπά, που μπορεί να είναι πιο αμαρτωλός από τον εξομολογούμενο.  Δεν είδατε πώς έφυγε ο "άγιος" Ναυπάκτου και δεν παρέλαβε το σταυρό των Θεοφανείων επειδή του τον έφερνε κάποιος τον οποίο δεν συγχωρούσε;  Έγραψα σχετικά εδώ.

 Πάντως η Γραφή δεν λέει ότι η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται στον ιερέα,  που έτσι κι αλλιώς η Καινή Διαθήκη κατάργησε την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης.

 Τι λέει;  «Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.» (Ιακώβου 5: 16)

 Σεραφείμ: «4. Οι Πεντηκοστιανοί παρερμηνεύουν το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Ισχυρίζονται ότι μετά το "βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα", ομιλούν ξένες γλώσσες, όπως οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Και πράγματι στις περιπτώσεις αυτές, εάν βρεθή κάποιος στις συνάξεις τους ακούει να εκστομίζουν ακατανόητες φράσεις και άναρθρες κραυγές. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει καμμία σχέση με τη γλωσσολαλία των Αποστόλων. Τους αποστόλους, όταν μιλούσαν, τους καταλάβαινε ο καθένας στη γλώσσα του. Εξ άλλου, το χάρισμα της γλωσσολαλίας στους αποστολικούς χρόνους ούτε απαραίτητο γνώρισμα όλων των χριστιανών ήταν, ούτε κεντρική θέση κατείχε στη ζωή της Εκκλησίας. Ο απόστολος Παύλος ερωτά με νόημα: "Μη πάντες γλώσσαις λαλούσι;". Και αφού κατακρίνει τις αταξίες, που δημιουργήθηκαν με το φαινόμενο της γλωσσολαλίας στις λατρευτικές συνάξεις των Κορινθίων, καταγράφει τη σωστή ιεράρχηση των χαρισμάτων, στην οποία την πρώτη θέση κατέχει το χάρισμα της αγάπης και την τελευταία εκείνο της γλωσσολαλίας.

5. Οι Πεντηκοστιανοί έχουν υιοθετήσει το νέο δόγμα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την καινοφανή διδασκαλία τους, ο Χριστός θα καταβή από τους Ουρανούς πριν την έλευση του Αντίχριστου, για να αρπάξει τους δικούς Του για τον Ουρανό, δηλαδή, αυτούς που αληθινά βρίσκονταν στην Εκκλησία του (τους πεντηκοστιανούς). Αυτή η αρπαγή θα γίνη, ώστε οι εκλεκτοί να μην υποφέρουν τις μεγάλες ταλαιπωρίες, που θα έλθουν επάνω στην υπόλοιπη ανθρωπότητα κάτω από την κυριαρχία του Αντίχριστου. 

Η παραπάνω διδασκαλία των Πεντηκοστιανών είναι καθαρά αντιβιβλική και διότι παρερμηνεύει συγκεκριμένες αγιογραφικές περικοπές, και διότι αντιτίθεται στο γενικό της κήρυγμα για υπομονή των χριστιανών στις θλίψεις και στους διωγμούς, όπως είναι ο λόγος του Κυρίου, "ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται." (Ματθ. 10,22).

Ο αιρετικός χαρακτήρας της κινήσεως επιβεβαιώνεται επίσης και από έναν αριθμό ψευδοπροφητειών σχετικά με την ημερομηνία της αρπαγής της Εκκλησίας. Χαρακτηριστική περίπτωση στον ελληνικό χώρο, αποτελεί η κραυγαλέα αποτυχία των προφητειών τους για την λεγόμενη "αρπαγή" της Εκκλησίας.;

Στο φύλλο της Εφημερίδας Χριστιανισμός της 1 Ιανουαρίου 1991 που εκδίδει η "ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής" που εδρεύει και στον Πειραιά και έχει και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ", και που ιδρύθηκε από τον Καρδιολόγο Ιατρό Λεωνίδα Φέγγο έγραφαν τα ακόλουθα: 

"Δύο μεγάλα γεγονότα πρόκειται να γίνουν μέσα σ' αυτήν την δεκαετία. Το ένα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, ένα γεγονός υψίστης σημασίας για όλους αυτούς που αγαπούν τον Χριστό και ζουν με τον Λόγο του Θεού....

Το δεύτερο γεγονός αφορά τους ανθρώπους που δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας και βέβαια θα είναι ένα γεγονός πολύ οδυνηρό γι' αυτούς.

 Ο ερχομός του Αντιχρίστου θα εκδηλωθεί μετά την αρπαγή της εκκλησίας και του οποίου η κυριαρχία θα διαρκέσει επτά έτη. Μία επταετία φοβερή που θα γίνουν συγκλονιστικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος."

Πέρασαν ήδη δώδεκα έτη από το τέλος της περιόδου εκείνης και η θρυλλούμενη αρπαγή της εκκλησίας δεν πραγματοποιήθηκε. Τι άλλο θα ήθελε ένας απλός εχέφρων άνθρωπος για να θέση υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των όσων διδάσκουν οι Πεντηκοστιανοί;»

Όταν κοτζάμ Απόστολος Παύλος είχε πλανηθεί και δίδασκε ότι η αρπαγή θα γινόταν όσο αυτός ήταν ακόμη εν ζωή, πώς να μην πλανηθούν εκείνοι που παίρνουν τα λόγια του τοις μετρητοίς;

«Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας·  επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.  Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.» (Α' Θεσσαλονικείς, 4: 15-18)

Άλλωστε, μήπως εκείνο που πιστεύουν οι Ορθόδοξοι το "Πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς", δεν είναι εξίσου παράλογο;

 Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε ομολογήσει: «Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν·»  (Α' Προς Κορινθίους, 13: 9)

 Σεραφείμ: «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στο γεγονός, ότι οι διάφορες Πεντηκοστιανές αιρετικές κινήσεις ανά την υφήλιο επαγγέλλονται ότι αποτελούν χώρο θεραπείας των διαφόρων ασθενειών, με συνέπεια να παγιδεύονται άνθρωποι που αίρουν τον σταυρό της ασθενείας. »

Εσείς τι κάνετε; Πού τους παγιδεύετε; Δεν τους στέλνετε στην Παναγιά της Τήνου, της Σουμελά, στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου, κλπ.;  Δεν τους στέλνετε στα λείψανα διαφόρων υποτιθέμενων αγίων που έχετε τοποθετήσει ανά τας νήσους της επικράτειας για την ευόδωση του θρησκευτικού τουρισμού; Δεν είναι παγίδευση και εξαπάτηση  ανθρώπων που αίρουν  το σταυρό της ασθενείας;

Ωστόσο, τόπος θεραπείας μπορεί να γίνει οπουδήποτε πιστεύει κανείς. Διότι η πίστη είναι που θεραπεύει. "Η πίστη σου σέσωκέ σε" έλεγε επανειλημμένως ο Ιησούς στους ασθενείς που θεραπεύονταν.

 Πάντως, ακόμη και οι Πατέρες τους οποίους επικαλείσθε καταδίκασαν τη λειψανολατρία.

«Το να μη θάβονται  οι μάρτυρες αλλά να εκτίθενται το απαγορεύει η Γραφή. Το κάνουν οι Μελιτιανοί για εμπόριο.» Μέγας Αθανάσιος

 Σεραφείμ: «Αδελφοί μου και παιδιά μου, Προστατευθείτε από τους «Προφήτες» της Πεντηκοστιανής αιρέσεως των οποίων τις δήθεν προφητείες δεν εκπληρώνει ο Πανάγιος Τρισυπόστατος Θεός αποδεικνύοντας έτσι πασίδηλα ότι είναι αιρετικοί και κακόδοξοι και μείνετε εδραίοι και αμετακίνητοι στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων και των αγίων Οικουμενικών Συνόδων. 

Μετ' ευχών Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

Ποια μία; Ποια Αγία; Ποια καθολική;  Η  Καθολική εκκλησία είναι άλλη καθολική;  Οι Προτεστάντες είναι καταδικασμένοι στο πυρ το εξώτερον; Οι Μουσουλμάνοι; Οι οπαδοί άλλων θρησκειών που δεν έχουν ιερείς για να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν  "των Αχράντων Μυστηρίων" πάνε κατ' ευθείαν στην κόλαση;

 Κύριε Σεραφείμ, ο Θεός δεν  ενδιαφέρεται σε ποια θρησκεία και σε τι δόγμα πιστεύει κανείς. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την καθαρότητα της καρδιάς και μόνο.

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται

Αντί, λοιπόν, να πετροβολάτε του Πεντηκοστιανούς και τους άλλους "αιρετικούς" δεξιά και αριστερά επειδή σας κλέβουν "πρόβατα", γιατί δεν αναρωτιέστε γιατί σας φεύγουν τα "πρόβατα"; Μήπως επειδή δεν βρίσκουν κατάλληλη  πνευματική τροφή μέσα στις εκκλησίες; Μήπως επειδή αντί για πνευματικό άρτο τα ταΐζετε με πέτρες τυπολατρίας και ειδωλολατρίας;  Μήπως επειδή παρουσιάζετε το δρόμο της αρετής σαν άρνηση της ζωής; Μήπως επειδή το μαύρο ράσο υποδηλώνει πένθος και εμπνέει φόβο Θεού αντί για αγάπη;

*****
Ψιλά γράμματα: Η πυγολαμπίδα δεν ανήκει σε καμία θρησκεία ή αίρεση, δεν έχει ποιμένα ή πνευματικό, δεν είναι οπαδός κανενός, δεν έχει, ούτε θέλει να έχει,  οπαδούς, και δεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την απόλυτη Αλήθεια. Το μόνο που επιδιώκει με τη γραφίδα της είναι η αφύπνιση της θεϊκής σπίθας που βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο. Κι όταν αφυπνιστεί η πνευματική σπίθα, ο άνθρωπος γίνεται Δάσκαλος του εαυτού του, με την προϋπόθεση ότι έχει καθαρή καρδιά.