ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Εξορκισμός των αρνητών του Ολοκαυτώματος


Ο Χρυσαυγίτης Βουλευτής Μιχάλης Αρβανίτης... από integrity_always


Αποτάσσῃ τοις αρνουμένοις το Ολοκαύτωμα και πάσι τοις έργοις αυτών; Και πάσαις ταις δοξασίαις αυτών; Και πάσι τοις δαιμονίοις αυτών; Καὶ πάση τη συνοδεία αὐτών;

Και αποκρίνεται ο ανακρινόμενος υπήκοος, κοινώς "κυνάριον",  λέγων:
Αποτάσσομαι.

Και όταν είπη τρις, ερωτά πάλιν ο ιεροεξεταστής τον υπήκοον:

Απετάξω τω αρνητή του Ολοκαυτώματος;

Και αποκρίνεται ο ανακρινόμενος υπήκοος λέγων:
Απεταξάμην.

Και όταν είπη τρις, λέγει ο ιεροεξεταστής:

Και εμφύσησον, και έμπτυσον κατά των αρνητών του Ολοκαυτώματος.

Και τούτο ποιήσαντος, στρέφει αυτὸν ο ιεροεξεταστής κατὰ ανατολάς, κάτω τας χείρας έχοντα, και λέγει αυτώ τρις:

Συντάσση τη αληθεία του γεγονότος του Ολοκαυτώματος;

Και αποκρίνεται ο ανακρινόμενος υπήκοος, λέγων:
Συντάσσομαι. (ἐκ τρίτου)

Είτα πάλιν λέγει αυτώ ο ιεροεξεταστής ἐκ τρίτου.

Συνετάξω τω Εβραίω;

Και αποκρίνεται.
Συνεταξάμην.

Και πάλιν λέγει·

Και πιστεύεις αυτώ;

Και αποκρίνεται: 
Πιστεύω αυτώ, ως εκλεκτόν του θεού του κόσμου τούτου.

Και λέγει το Σύμβολον της πίστεως:

"Πιστεύω εις έναν εκλεκτό λαό, ελέγχοντα πάντας τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα μοναδικό Ολοκαύτωμα από τον Χίτλερ εμπνευσθέν και υπό των ναζιστών εκτελεσθέν και μηδέποτε λησμονηθέν και αμφισβητηθέν. 

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικὴν και Παγκοσμιοποιημένην Πατρίδα, ομολογώ απόλυτην υπακοήν, προσδοκώ την φανέρωσιν της Παγκόσμιας Κυβέρνησις, και φυτοζωὴν του μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. "

Και όταν πληρώση το άγιον Σύμβολον, λέγει πάλιν πρὸς αυτὸν εκ τρίτου ο ιεροεξεταστής:

Συνετάξω τω Εβραίω;

Και αποκρίνεται:
Συνεταξάμην.

Και λέγει ο ιεροεξεταστής:

Και προσκύνησον αυτώ.

Και προσκυνεί λέγων:
Προσκυνώ Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.

Ο ιεροεξεταστής εκφώνως:

"Ευλογητός ο θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ο πάντας ανθρώπους θέλων υποταχθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας του Ολοκαυτώματος ελθεῖν, νυν και αεὶ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ἀμήν."

********
Ερώτημα: 
Τι χρείαν έχει η ΑΛΗΘΕΙΑ για να επιβληθεί με απειλές τιμωρίας;Διαμαρτυρία Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου... από integrity_always

Οι ψυχολόγοι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι ο φόβος έλκει το αντικείμενο του φόβου. Η Αγία Γραφή λέει: "Ο φόβος έχει κόλασιν" (Α Ιωάννου, 4:18). 

Δείτε και τι έπαθε ο Ιώβ: "Επειδή εκείνο, το οποίον εφοβούμην, συνέβη εις εμέ, και εκείνο, το οποίον ετρόμαζον, ήλθεν επ' εμέ." (Ιώβ 3: 25)

Εξάλλου ο σοφός Σολομών λέει: "Ο φόβος του ασεβούς θέλει επέλθει επ' αυτόν." (Παροιμίες 10: 24)

Και η λαϊκή σοφία παρατηρεί: "Εκείνο που φοβότανε τόπαθε".

Θα πρότεινα λοιπόν στους αδελφούς Εβραίους, όπου γης, να πάψουν να φοβούνται ότι ένα νέο ολοκαύτωμα μπορεί να συμβεί, επιβάλλοντας στις κυβερνήσεις να θεσμοθετούν βαριές τιμωρίες για τους αρνητές του ολοκαυτώματος δήθεν για να το αποτρέψουν. Εκτός του ότι κάτι τέτοιο είναι φασισμός, ευθεία παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος της σκέψης και της έκφρασης, επιβεβαιώνει και τρέφει το φόβο μέσα τους, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. 

Κρίμα, γιατί θεωρούσα τους Εβραίους έξυπνο λαό, αλλά με τέτοια καμώματα με κάνουν να αμφιβάλλω... Πώς θα τους φαινόταν αν οι Έλληνες επέβαλαν στην Κυβέρνηση του Ισραήλ να θεσμοθετήσει βαριές τιμωρίες για όσους αρνούνται τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, από φόβο μήπως ξανασυμβεί;

Εκείνο, λοιπόν, που πρέπει να εξορκίσετε δεν είναι οι αρνητές του ολοκαυτώματος, αλλά ο φόβος ενός νέου.