ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Χρυσούλα Γιαταγάνα: Φωνή βοώσης εν τη κοινοβΟλευτική ερήμω!

Στοργικές συμβουλές προς "ναυτιλομένους" από τη "γιαγιά του Κοινοβουλίου":

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ, Βουλή, 19/12/2013: «Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων. 
Εξαιτίας όμως του ελάχιστου χρόνου που δίνεται για την ανάπτυξη αυτής της ένστασης, θα επικεντρωθώ σε αυτές τις οποίες έκρινα πιο σημαντικές.

Πρώτον, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 4, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.

Στην προκείμενη περίπτωση μετονομάζετε τον ΕΕΤΗΔΕ σε ΕΝΦΙΑ, για να δικαιολογήσετε την απαράδεκτη μονιμοποίηση στο διηνεκές μιας έκτακτης εισφοράς που είχε προσωρινό χαρακτήρα.

Με το άρθρο 1 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται η επιβολή του ΕΝΦΙΑ σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, από το πρώτο μάλιστα τετραγωνικό μέτρο, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε ο προσοδοφόρος χαρακτήρας ή μη εκάστης κατηγορίας ακινήτων, ούτε η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτών, ούτε η ηλεκτροδότησή τους ή μη, ούτε η χρήση ακινήτου προς βιοπορισμό ή μη.

Αυτή η αδιάκριτη και οριζόντια επιβολή παραβιάζει τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα.

Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, περί υπολογισμού του κύριου φόρου του ΕΝΦΙΑ, εισάγεται αυθαίρετη διάκριση υπέρ μιας κατηγορίας φορολογουμένων και σε βάρος άλλης, με κριτήριο τη γεωγραφική θέση του ακινήτου, δηλαδή αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου, η οποία οδηγεί στη διπλή φορολόγηση των ιδιοκτητών αστικών ακινήτων. 

Ταυτόχρονα, με τις ίδιες ρυθμίσεις μειώνεται το φορολογικό βάρος για όσους διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ αυξάνεται σημαντικά το βάρος για όσους έχουν μικρής και κυρίως μεσαίας αξίας ακίνητα.

Δεύτερον, ενώ με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγματος το κράτος υποχρεούται στην προστασία της ιδιοκτησίας, με το προαναφερόμενο άρθρο 4 του νομοσχεδίου καθώς και με το άρθρο 5, περί υπολογισμού του Συμπληρωματικού Φόρου, που έχουν ως κριτήριο υπολογισμού τιμές ζώνης υπέρμετρα υψηλότερες από τις αγοραίες αξίες, η πλειονότητα των αστικών ακινήτων οδηγείται στη δήμευσή της υπό το βάρος της διπλής φορολόγησης και της αδυναμίας των υπόχρεων να πληρώσουν. 

Παράλληλα, ποινικοποιείτε την αδυναμία καταβολής των φόρων ακινήτων, με αποτέλεσμα να οδηγείτε στη φυλακή τους νομοταγείς πολίτες εξαιτίας της φτώχειας.

Τρίτον, στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι η απόκτηση κατοικίας και μάλιστα επαρκούς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Στις παραγράφους δε 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, τελεί υπό την προστασία του κράτους. Επίσης, ορίζεται ότι οι πολύτεκνες καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος.

Με τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ καταργείται κάθε ψήγμα μέριμνας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των πολύτεκνων οικογενειών και των αναπήρων, οι οποίοι έπρεπε να απαλλάσσονται από αυτούς τους φόρους, τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία τους. 
Αντ’ αυτού απαλλάσσεται το ΤΑΙΠΕΔ απ’ τον ΕΝΦΙΑ

Ταυτόχρονα, καταργείται και η ελάχιστη προστασία της οικογένειας, διότι τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 για τη χορήγηση έκπτωσης δεν εναρμονίζονται με την αρχή της αναλογικότητας, με αποτέλεσμα οι οικογένειες, και ιδιαίτερα οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες, να επιβαρύνονται δυσανάλογα σε σχέση με τους άγαμους.

Τέταρτον, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο συμφωνεί και με το άρθρο 6 παράγραφος 13 της ΕΣΔΑ, κατοχυρώνεται το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας απ’ τα δικαστήρια, αποτελεί δε θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. 
Οι δικονομικές λεπτομέρειες που είναι επιτρεπτό να καθορίζει κάθε κράτος μέλος της Ένωσης δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Εν προκειμένω, με τη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 40, αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και προβλέπονται νέες ρυθμίσεις ως προς την επίδοση των πράξεων που εκδίδει η φορολογική αρχή. Οι ρυθμίσεις αυτές αντίκεινται στις προαναφερόμενες διατάξεις που κατοχυρώνουν την παροχή έννομης προστασίας των διοικουμένων, γιατί καταργούν τη διάταξη που προέβλεπε την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής από τότε που ο διοικούμενος έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της πράξης της διοίκησης.

Τέλος, πέμπτον, στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. 
Στις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ανάπηροι που ζουν με εξευτελιστικό εισόδημα, οι πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα από το ακίνητο ή ακίνητα που διαθέτουν, γενικότερα δε οι εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων που χρωστούν στις τράπεζες την πρώτη τους κατοικία και δεν μπορούν να την ξεχρεώσουν.

Συμπερασματικά, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΕΝΦΙΑ είναι κατάφωρα αντισυνταγματικές. Καθ’ υποφοράν λεκτέον ότι η Βουλή, όταν νομοθετεί, οφείλει να εκφράζει τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού και να εναρμονίζει τους νόμους με τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. 

Ο ΕΝΦΙΑ βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με το περί δικαίου αίσθημα του λαού, όπως αυτό εκφράστηκε από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που κλήθηκαν και προσήλθαν ενώπιον της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε να καταψηφίσετε το παρόν νομοσχέδιο. 
Άλλως ζητάμε από την Κυβέρνηση να το αποσύρει άμεσα για να μη δημιουργηθούν περαιτέρω οδυνηρότατες συνέπειες για τον λαό μας, που αυτή τη στιγμή είναι καθημαγμένος.
Σας ευχαριστώ.»

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ- Βουλή, 20/12/2013: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή μου τοποθέτηση ανέφερα κάποιες από τις αντισυνταγματικότητες που έχει αυτό το νομοσχέδιο και προσπάθησα να κάνω μια σύντομη υπαγωγή σε αυτές τις διατάξεις. 

Σήμερα είχα ετοιμαστεί να κάνω μια αναλυτικότερη υπαγωγή σε αυτές τις διατάξεις και να προσθέσω κάτι επί των άρθρων. Δεν χρειάζεται. Σας ακούω όλους με μεγάλη προσοχή και όσους δεν ακούω τους διαβάζω από τα Πρακτικά, γιατί όλοι εδώ μέσα κάτι έχουμε να προσφέρουμε. Βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία μιας πλευράς της κοινωνίας.

Σήμερα άκουσα με μεγάλη μου χαρά την κ. Παπαρήγα. Η κ. Παπαρήγα έκανε μία υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων, της πραγματικής κατάστασης που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού – γι’ αυτούς που κοιτάνε τα στατιστικά, το 92,8% του ελληνικού λαού  σήμερα που πάει να επιβληθεί αυτός ο φόρος, για το ποια είναι η κατάσταση της κατοικίας του και το αν υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή αν παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος. Και υπάρχουν, είναι αποδεδειγμένο αυτό.
Τι να πω μετά την ομιλία της κ. Παπαρήγα; Έκανε πλήρη υπαγωγή αυτών που είπα εγώ χθες.

Πρέπει, λοιπόν, να ακούμε με προσοχή εδώ όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις. Όλοι έχουν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων. Γι’ αυτό μας θέλει ο ελληνικός λαός – ξέρετε εδώ, για να βοηθήσουμε να επιλυθούν κάποια προβλήματα. 

Ο προλαλήσας συνάδελφος, ο κ. Καράμπελας, είπε ότι κάποιοι δεν έχουν γαλότσες ψηλές για να δουν τα χωράφια και τώρα ενδεχομένως έβαλαν και πάνε να δουν. 
Κύριε Καράμπελα, έχω να σας πω το εξής: Αυτό το νομοσχέδιο ήρθε με e-mail από το εξωτερικό. Πού να ξέρουν τα χωράφια της δικής σας επαρχίας; 
Και δεν το έχει γράψει κάποιος αγρότης του εξωτερικού. Το έγραψε κάποιος – δεν ξέρω τι είναι, νομικός προφανώς  που δεν ήξερε και οικονομικά, απ’ ό,τι βλέπουμε διαβάζοντας το νομοσχέδιο.

Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο αυτό δεν αντιμετωπίζει το φόρο ακινήτων και το ξέρετε. Άκουσα κραυγές αγωνίας απ’ όλους σας, ακόμα κι από εσάς της Συμπολίτευσης. Εγώ σέβομαι όλους τους συναδέλφους και τους ακούω.

Η Εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας είπε στην αρχή του λόγου της στην Επιτροπή ότι είχαμε να επιλύσουμε ένα γόρδιο δεσμό και είπε τα προβλήματα που υπάρχουν. Λέω τώρα εγώ: Είναι γνωστό πώς ο Μέγας Αλέξανδρος έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Δια της σπάθης. Εδώ όμως δεν έχουμε κανένα Μέγα Αλέξανδρο. Μέσοι άνθρωποι είμαστε, ταπεινοί άνθρωποι είμαστε, από αυτή την κοινωνία – και να το καταλάβουμε  είμαστε όλοι. Δεν υπάρχουν Μεγάλοι Αλέξανδροι εδώ, δεν μπορούν να το λύσουν.

Με το νομοσχέδιο που μας έφερε εδώ ο κ. Στουρνάρας, από το εξωτερικό σταλμένο, τι κάνετε; 
Έχετε βγάλει ένα σπαθάκι και κόβετε κεφάλια. Αποκεφαλίζετε την ελληνική κοινωνία. Αποκεφαλίζετε τη μεσαία τάξη. Αποκεφαλίζετε αυτόν που έχει ένα σπιτάκι 20-30-50 τετραγωνικά
Τι να σας λέω. Σας τα είπε τόσο ωραία η κ. Παπαρήγα.

Επίσης, ό,τι ήταν να πω εγώ τα έχει αναλύσει ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος και τώρα θα τα αναλύσει ακόμα περισσότερο. Ακούστε, λοιπόν – κάλαντα είπαν στον Υφυπουργό Εργασίας, εγώ δεν θέλω να πω κάλαντα  επειδή τελειώνει το έτος, κάποιες συμβουλές από τη γιαγιά εδώ του Κοινοβουλίου, γιατί όλοι έχουμε να προτείνουμε: Φτάνουν γιορτές, θα γυρίσουμε στα σπίτια μας και τελειώνει ο χρόνος. Είναι χρόνος απολογισμού και ισολογισμού, αν θέλετε  – θα έλεγε ο κ. Στουρνάρας και κάποιοι άλλοι  πάντως τον κάνουμε όλοι ή πρέπει να τον κάνουμε όλοι. 
Τι κάναμε αυτό το χρόνο; Τι προσφέραμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε;

Εγώ, λοιπόν, κάνω συστάσεις πρώτα απ’ όλα στον Πρωθυπουργό μας. Του λέω να διαβάσει το ωραιότερο βιβλίο, οικονομικό και κοινωνικό, την ωραιότερη θεωρία  – Ελληνίδα ήταν αυτή που το έγραψε, η γιαγιά του  το "Παραμύθι χωρίς όνομα".

Βέβαια, του το διάβασε η γιαγιά του τότε, αλλά επειδή ήταν μικρός όταν του το είπε, έπιασε μόνο το happy end, δηλαδή το success story και αυτό μας λέει.

Του συνιστώ, λοιπόν, να εμβαθύνει. Είναι εξαιρετική θεωρία, η οποία προσιδιάζει στα δεδομένα της Ελλάδας. Να τη μελετήσει σε βάθος. Δίνει ένα εξαιρετικό, αν θέλετε, υπόβαθρο. Να διαβάσει, επίσης, τα "Ηθικά Νικομάχεια" του Αριστοτέλη. Όλα αυτά είναι ελληνικής παραγωγής προϊόντα και είναι διαχρονικά. Μας λένε πότε μία κοινωνία είναι ευτυχισμένη και πώς ένας κυβερνήτης μπορεί να την κάνει ευτυχισμένη. Διαβάστε τα, κύριε Πρωθυπουργέ.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο.

Επίσης, σας κάνω την εξής σύσταση. Αν θέλετε να καταλάβετε πώς βιώνει την κατάσταση αυτός ο λαός σήμερα – και αναφέρομαι σε αυτόν το λαό που δεν έχει σήμερα θέρμανση, που δεν έχει σήμερα φωτισμό  ας κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Το είχα ζήσει στα νιάτα μου, αλλά το έκανα τα δύο τελευταία βράδια. Φεύγοντας απ’ αυτό το ωραία φωτισμένο κτήριο και το καλά θερμασμένο, πήγα σπίτι μου, όπου έχω ένα ηλεκτρικό σώμα με το οποίο θερμαίνομαι κι έχω και ηλεκτρικό ρεύμα. Έσβησα, λοιπόν, τα φώτα. Είχα τη δυνατότητα να ανάψω το φως και το ηλεκτρικό σώμα – έχω τη δυνατότητα να πληρώσω το ηλεκτρικό ρεύμα  αλλά δεν τα άναψα. Κάντε το δύο μέρες και θα δείτε πόσο θυμό θα έχετε μέσα σας.

Αυτό το θυμό έχει ο Έλληνας. Καταλάβετέ τον, προσεγγίστε τον, έστω και για λίγες στιγμές. 

Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους "χρόνια πολλά" και θα τα ξαναπούμε και αύριο.»