Γιάνης Βαρουφάκης, 20/2/2015

* Η Ελλάδα σήμερα βγήκε από την απομόνωση των Eurogroup των τελευταίων ετών. Επειδή διανοηθήκαμε τη ρήξη και δεν μπλοφάραμε, δημιουργήσαμε ερείσματα σε όλη την Ευρώπη.

* Δεν έχουμε υπογράψει κανένα Μνημόνιο. Αυτή είναι μια πραγματικά καινούργια σελίδα.

* Εμείς δεν θα κάνουμε ευχολόγια, όπως οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, ότι θα βγούμε στις αγορές.