ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Να καταργηθούν τα αντιεβραϊκά τροπάρια από τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας

Υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι: ο φυσικός θάνατος και ο πνευματικός θάνατος. Ο δεύτερος είναι πολύ χειρότερος από τον πρώτο. Και όταν ο πνευματικός θάνατος αφορά θρησκείες ή πολιτικές ιδεοληψίες, τότε είναι καταστροφικός για έθνη και λαούς. Οτιδήποτε δεν εξελίσσεται στο χρόνο οδηγεί σε πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό και οι θρησκείες αποτελματώθηκαν πνευματικά, διότι απαγορεύεται η αμφισβήτησή τους, η εξέλιξή τους, η βελτίωσή τους, η αναθεώρησή τους. 
Αυτό ισχύει και για την Ορθοδοξία.
Το θέμα βέβαια είναι τεράστιο και δεν πρόκειται ν' αναφερθώ στα κακώς κείμενα της Ορθοδοξίας σε τούτο το άρθρο. Άλλωστε έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο ιστολόγιο σε αυτό.

Λόγω επικαιρότητας, θα περιοριστώ σε κάποια τροπάρια της Ορθοδοξίας που ψάλλονται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα οποία είναι γεμάτα μίσος και εκδικητικότητα εναντίον των Εβραίων και θα πρέπει να διαγραφούν. Όχι μόνο επειδή είναι άκρως ρατσιστικά, αλλά επειδή είναι ενάντια στο πνεύμα του ίδιου του Χριστού, που είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρησης και ταπεινότητας. 

Όταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό φέρεται να προσευχήθηκε λέγοντας: Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι, με ποιο δικαίωμα κάποιοι υμνογράφοι σκοταδιστές του ζητούν εις το διηνεκές να τιμωρήσει τους Εβραίους;

Παραθέτω το αυθεντικό κείμενο κάποιων απαράδεκτων ύμνων με υπογραμμισμένη τη φράση που πρέπει να διαγραφεί, και τη νεοελληνική απόδοση μέσα σε παρένθεση:

Αντί αγαθών, ών εποίησας, Χριστέ, τώ γένει τών Εβραίων, σταυρωθήναί σε κατεδίκασαν, όξος καί χολήν σε ποτίσαντες. Αλλά δός αυτοίς Κύριε κατά τά έργα αυτών, ότι ου συνήκαν τήν σήν συγκατάβασιν.
(Αντί των ευεργεσιών που έκανες, Χριστέ, στο έθνος των Εβραίων, σε κατεδίκασαν σε σταυρικό θάνατο και σε πότισαν ξύδι με χολή. 'Εσύ όμως, Κύριε, δώσε τους ανάλογα με τα έργα τους, γιατί δε θέλησαν να καταλάβουν τη δική Σου συγκατάβαση.)

******
Επί τή προδοσία ουκ ηρκέσθησαν Χριστέ τά γένη τών Εβραίων, αλλ' εκίνουν τάς κεφαλάς αυτών, μυκτηρισμόν καί χλεύην προσάγοντες. Αλλά δός αυτοίς Κύριε, κατά τά έργα αυτών, ότι κενά κατά σού εμελέτησαν.
(Με την προδοσία, δεν ικανοποιήθηκαν, Χριστέ, οι Εβραίοι, αλλά κουνούσαν τα κεφάλια τους, για να σε εμπαίξουν και να σε χλευάσουν. Γι' αυτό, Κύριε, δώσε τους ανάλογα με τα έργα τους. αφού σχεδίασαν εναντίον σου πράγματα ανόητα.)

******
Ούτε γή ως εσείσθη, ούτε πέτραι ως ερράγησαν, Εβραίους έπεισαν, ούτε τού Ναού τό καταπέτασμα, ούτε τών νεκρών η ανάστασις; Αλλά δός αυτοίς Κύριε, κατά τά έργα αυτών, ότι κενά κατά σού εμελέτησαν.
(Ούτε η γη όπως σείστηκε, ούτε οι πέτρες όπως ράγισαν, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε η ανάσταση των νεκρών, έπεισαν τους Εβραίους. Γι' αυτό, Κύριε, δώσε τους ανάλογα με τα έργα τους, αφού σχεδίασαν εναντίον σου πράγματα ανόητα.)

******
Τό άθροισμα τών Ιουδαίων, τώ Πιλάτω ητήσαντο, σταυρωθήναί σε Κύριε, αιτίαν γάρ εν σοί μή ευρόντες, τόν υπεύθυνον Βαραββάν ηλευθέρωσαν, καί σέ τόν Δίκαιον κατεδίκασαν, μιαιφονίας έγκλημα κληρωσάμενοι. Αλλά δός αυτοίς Κύριε, τό ανταπόδομα αυτών, ότι κενά κατά σού εμελέτησαν.
(Το συγκεντρωμένο πλήθος των Ιουδαίων, Κύριε, ζήτησαν από τον Πιλάτο να σταυρωθείς. Διότι, αν και δε βρήκαν καμιά κατηγορία εναντίον σου, όμως απελευθέρωσαν τον ένοχο Βαραββά και καταδίκασαν Εσένα τον δίκαιο, κληρονομώντας το βάρος για το μιασμένο δια φόνου έγκλημά τους. Δώσε, Κύριε, σ' αυτούς την ανταμοιβή τους γιατί σχεδίασαν ανόητα πράγματα εναντίον σου.)

******
Εξέδυσάν με τά ιμάτιά μου, καί ενέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, έθηκαν επί τήν κεφαλήν μου, στέφανον έξ ακανθών, καί επί τήν δεξιάν μου χείρα, έδωκαν κάλαμον, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.
(Μου έβγαλαν τα ρούχα μου και με έντυσαν με κόκκινο μανδύα. Έβαλαν στο κεφάλι μου στεφάνι από αγκάθια, και στο δεξί μου χέρι έδωσαν καλάμι, για να τους συντρίψω σαν πήλινα σκεύη.)

******
Σταυρωθέντος σου Χριστέ, πάσα η Κτίσις βλέπουσα έτρεμε, τά θεμέλια τής γής διεδονήθησαν φόβω τού κράτους σου, σού γάρ υψωθέντος σήμερον, γένος Εβραίων απώλετο, τού Ναού τό καταπέτασμα, διερράγη διχώς, τά μνημεία ηνεώχθησαν, καί νεκροί εκ τών τάφων εξανέστησαν.
(Όταν σταυρώθηκες εσύ Χριστέ, έτρεμε όλη η κτίση, καθώς σε έβλεπε. Της γης τα θεμέλια σείστηκαν δυνατά, από το φόβο της δύναμής σου. Γιατί σήμερα, επειδή εσύ υψώθηκες στο Σταυρό, το γένος των Εβραίων καταστράφηκε. Το παραπέτασμα του Ναού σχίστηκε σε δύο μέρη. Τα μνήματα ανοίχθηκαν και οι νεκροί σηκώθηκαν από τους τάφους.)

******
Λαός δυσσεβής καί παράνομος, ίνα τί μελετά κενά; ίνα τί τήν ζωήν τών απάντων, θανάτω κατεδίκασε; Μέγα θαύμα! ότι ο Κτίστης τού Κόσμου, εις χείρας ανόμων παραδίδοται, καί επί ξύλου ανυψούται ο φιλάνθρωπος, ίνα τούς εν Άδη δεσμώτας ελευθερώση, κράζοντας. Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι.
(Ο λαός ο άσεβης και παράνομος, γιατί σχεδιάζει τα ανόητα; Γιατί καταδίκασε σε θάνατο το Χριστό, που είναι η ζωή των πάντων; Μεγάλο θαύμα! Ότι δηλαδή ο Δημιουργός του κόσμου παραδίνεται στα χέρια παράνομων και υψώνεται στο ξύλο του Σταυρού, ο Φιλάνθρωπος Κύριος, για να ελευθερώσει αυτούς που ήταν δέσμιοι στον Άδη και φώναζαν: Δόξα σ' 'Εσένα, μακρόθυμε Κύριε.)

******
Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως τήν ανέγερσιν τού ναού, διά τί κατέκρινας τόν Χριστόν.
(Άκρως διεστραμμένο γένος των Εβραίων, που μοιάζεις με τους Άραβες, γνώρισες την ανέγερση του Ναού. Γιατί λοιπόν καταδίκασες το Χριστό;)

******
Αυτά τα ολίγα ως τροφή για σκέψη.  Και μη νομίζετε ότι είναι αθώα τα τροπάρια που παρέθεσα κι ότι δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις των Ελλήνων και Εβραίων. Έχουν και παραέχουν.
Γι' αυτό πρέπει να γίνει εις βάθος εκκαθάριση των Ορθόδοξων ακολουθιών από τροπάρια μίσους προς τους Εβραίους, όπως άλλωστε και από τροπάρια δουλοπρέπειας στο θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, που είναι πολύ περισσότερα. Ο αληθινός Θεός δεν ανήκει στους Εβραίους πατριάρχες, αλλά είναι Πατέρας ολόκληρου του γένους των ανθρώπων.