ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς σύγκρουση. Συνειδητά ή ασυνείδητα, άτομα και έθνη εμπλέκονται στον αέναο πνευματικό αγώνα της Συμπαντικής Εξέλιξης, έναν αγώνα για την επικράτηση της Αλήθειας κατά του ψέματος, της Δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της Αγάπης κατά του μίσους - αγώνα που αντανακλάται στο υλικό πεδίο προκαλώντας, δυστυχώς, πολύ ανθρώπινο πόνο… Θέτοντας κανείς τον εαυτό του στην υπηρεσία της Αλήθειας υπηρετεί το ύψιστο συλλογικό συμφέρον.

**Η Αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
**"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει" Βίβλος
**"Η μεγαλύτερη απώλεια στον κόσμο είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε κι αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε."
**"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων
**"Η αξία του ανθρώπου καθορίζεται από το σκαλοπάτι της κλίμακας της αγάπης πάνω στο οποίο στέκεται." Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Αντιαιρετική ημερίδα της Μητρόπολης Πειραιώς


Κύριε Σεραφείμ, «ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;»  Το εδάφιο είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων (Κεφ 8: 30). Το παρέθεσα διότι κάποια από τα "αιρετικά" πιστεύω της Νέας Εποχής τα οποία κατακεραυνώνει ο Μητροπολίτης Πειραιώς επιβεβαιώνονται και από την Αγία Γραφή.

Για παράδειγμα:
«Ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες».(Ψαλμός 81: 6) 
«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν». (Κατά Λουκά 17: 21) 
«Μετά φόβου καί τρόμου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» ( Προς Φιλιππησίους 2:12)
«Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Κατά Ιωάννη, 4: 24)
 Η Μητρόπολη Πειραιώς, με την ευλογία του Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ και την παρουσία του  Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, σε συνεργασία με το Γραφείο επί των Αιρέσεων και Παραθρησκειών, διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 4 μ.μ. στην αίθουσα του «Πειραϊκού Συνδέσμου» Πειραιώς, Αντιαιρετική Ημερίδα με θέμα: «Πτυχές του Αποκρυφισμού της Νέας Εποχής», στην οποία μετείχαν κληρικοί και πιστοί της Πειραϊκής Εκκλησίας. 

Η Ημερίδα, μετά το πέρας των εισηγήσεων και μετά από εκτενή συζήτηση επ’ αυτών, κατέληξε σε πορίσματα τα κυριότερα των οποίων παραθέτω σε αποσπάσματα στη συνέχεια: 

 Ο Αποκρυφισμός, ή Αποκρυφολογία, είναι η μελέτη του «κεκρυμμένου», του απόκρυφου και συγκεκριμένα των απόκρυφων δυνάμεων της φύσεως και της απόκρυφης γνώσης. Από Ορθοδόξου απόψεως ο Αποκρυφισμός όσο και ο Εσωτερισμός αποτελούν αντιχριστιανικές θεωρίες με κοινά χαρακτηριστικά, με εκείνα της «Νέας Εποχής». 
(...) (...) 
Η «Νέα Εποχή» (...) επαγγέλλεται, εκτός των άλλων, την εγκαθίδρυση μιας «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας». Οι βασικές διδασκαλίες της και κατ’ επέκταση της Νέας Εποχής είναι οι ακόλουθες: 
 α) Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, Δημιουργός του Σύμπαντος. Ο Θεός είναι απρόσωπος «ενδοσυμπατικός» και ταυτίζεται με τη «ζώσα ενέργεια του σύμπαντος», το «Παγκόσμιο ή Συμπαντικό Πνεύμα» που προβάλλεται σε ποικίλες μορφές. Το Σύμπαν, είναι «Εν Όλον» απρόσωπο (εξ ου και «Ολιστική θεώρηση του Σύμπαντος»), εντός του οποίου εντάσσονται ο άνθρωπος και ο «θεός» της «Νέας Εποχής». Ο άνθρωπος είναι η τελειότερη εκδήλωση («εκροή») του συμπαντικού αυτού απρόσωπου «θεού», είναι δηλαδή και αυτός «θεός» κατ' ουσίαν. (...) (...)
β) Ο άνθρωπος για να φθάσει στην «τελείωση» ή τον «φωτισμό» κατά τη θεωρία των ομάδων αυτών, πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτή τη θεϊκή του ιδιότητα.  (...)  ο ίδιος ο άνθρωπος -«θεός» πρέπει να ακολουθήσει μόνος του μια εξελικτική πορεία αυτοπραγμάτωσης και αυτοσωτηρίας, (...). 
γ) Άλλη βασική αρχή της θεοσοφίας και της «Νέας Εποχής»... είναι ο λεγόμενος δογματικός πλουραλισμός, η συνύπαρξη δηλαδή και η αποδοχή διαφορετικών δογμάτων και πίστεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή όλες οι θρησκείες και όλες οι πίστεις... είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο θεό και κατ’ επέκταση όλες οι θρησκείες προσφέρουν λύτρωση και σωτηρία. (...) 

 δ) Άλλη βασική αρχή της θεοσοφίας και της «Νέας Εποχής» είναι ότι δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. Όλες οι θρησκείες, μαζί και ο Χριστιανισμός, έχουν μέρος μόνον της αλήθειας, οπότε όλες θα πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους, ώστε η κάθε μια να εμπλουτίσει τις άλλες και να εμπλουτιστεί από τις άλλες.
ε) Άλλη βασική διδασκαλία της «Νέας Εποχής» είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Και τα δύο θεωρούνται όψεις του ίδιου νομίσματος.
(...) (...) 
Επίσης κύριος στόχος τόσο της Νέας Εποχής όσον και του Οικουμενισμού είναι η δια μέσου του συγκερασμού όλων των θρησκειών του κόσμου συναδέλφωση όλων των λαών, πέρα από διαφορές θρησκείας, χρώματος και φυλής, προκειμένου όλες οι θρησκείες από κοινού να συνεργασθούν για να προωθήσουν την παγκόσμια ειρήνη, την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία στις σύγχρονες πολυθρησκευτικές κοινωνίες, την δικαιοσύνη και την ελευθερία μεταξύ των λαών. 
 (...) (...) 
Έναντι της απειλής από το φαινόμενο των συγχρόνων αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων της «Νέας Εποχής» η στάση μας καθορίζεται και σήμερα από τον Απόστολο και Ευαγγειστή Ιωάννη: «Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα, εάν είναι από τον Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εβγήκαν εις τον κόσμον» (Α’ Ιω. δ 1).

**********
Ο νοών νοείτω και ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω...

 «Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου». (Κατά Ματθαίον 7:5)